Formularze interaktywne dotyczące informacji o cenach transferowych TPR-C(2) i TPR-P(2) służą do złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2018 r. Bramka e-Deklaracji jest gotowa na przyjmowanie tych formularzy. Opracowane przez Ministerstwo Finansów formularze interaktywne są jedynie darmowym i dobrowolnym narzędziem informatycznym ułatwiającym podatnikom złożenie takiej informacji. Oznacza to, że podatnicy mogą złożyć informację o cenach transferowych za pomocą innych narzędzi (także opracowanych we własnym zakresie), pod warunkiem ich zgodności ze strukturą TPR opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej

Trzeba przypomnieć, że w związku z epidemią Covid 19 termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) i art. 11t ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.; dalej: PDOPrU) przedłużono do 30.9.2020 r.

Ponadto, w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 507 Minister Finansów wyjaśnił, że do przekazywania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych zobowiązane są spółki tworzące podatkową grupę kapitałową (PGK) a nie sama grupa. Zatem każda ze spółek tworzących PGK podlega odrębnie obowiązkowi przekazywania informacji o cenach transferowych. Minister wyjaśnił również, że podmioty powiązane realizujące transakcje krajowe z podmiotami powiązanymi, których wartość (rozpatrywana z perspektywy transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym) nie przekracza progów kwotowych wskazanych w art. 11k ust. 2 PDOPrU, nie są zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów zamieściło informację o konsultacjach podatkowych – „Wyjaśnienia dotyczące informacji TPR-C i TPR-P”. Konsultacje podatkowe potrwają do 22.5.2020 r.