W swoim piśmie EROD zajmuje się w szczególności wykorzystaniem aplikacji do śledzenia kontaktów zakaźnych i ostrzegania, zwracając szczególną uwagę na kwestię minimalizacji ingerencji w życie prywatne oraz jednoczesne umożliwienie przetwarzania danych w celu ochrony zdrowia publicznego.

EROD uważa, że tworzenie aplikacji powinno odbywać się w sposób umożliwiający jego rozliczalność, dokumentując, wraz z oceną skutków dla ochrony danych, wszystkie wdrożone mechanizmy uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych. Ponadto kod źródłowy powinien być udostępniony publicznie w celu umożliwienia jak najszerszej jego kontroli przez środowisko naukowe.

Poniżej dostępne są tłumaczenia: oświadczenia prasowego z 21. posiedzenia plenernego EROD oraz pisma EROD z 14.04.2020 r. dotyczącego projektu wskazówek KE w sprawie aplikacji wspierających walkę z COVID-19.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1495