Taka informacja znalazła się w komunikacie, który na swojej stronie opublikowało Ministerstwo Zdrowia. Resort przypomina, że znowelizowana 31.3.2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi, że gdy nie ma lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań wstępnych (kontrolnych), może je wykonać inny lekarz.

Co więcej, może ona wydać stosowne orzeczenie lekarskie – z zastrzeżeniem, że zachowuje ono ważność przez 30 dni od dnia ustania stanu epidemii. Jest też inne ułatwienie, bo MZ podkreśla, że przeprowadzenie badania z zakresu medycyny pracy może się odbyć zdalnie. Takim sposobem badanie może przeprowadzić każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy.

Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 2 ust. 4 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.