Dotychczas tylko ubezpieczeni i płatnicy składek mogli samodzielnie generować elektroniczne potwierdzenia o danych zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS. Od 31 lipca taką możliwość mają również świadczeniobiorcy.

Więcej treści dotyczących ubezpieczeń społecznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Potwierdzenie danych świadczeniobiorcy to dokument elektroniczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, czy wysokości świadczenia. Taki dokument można przekazać do instytucji, która tego oczekuje.

Ważne

Na zmianach zyskają również ubezpieczeni. Od 31  lipca mogą także wygenerować potwierdzenie z informacją, że nie pobierają żadnego świadczenia.

Źródło: zus.pl