darmowy ebook sprawozdawczość ESG Legalis Księgowość Kadry Biznes

Zapoznaj się z konsekwencjami publikacji dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywa CSRD)

 

Od Autorki:

Katarzyna Siwiec

 

Dbałość o filary ESG (Environmental, Social i Corporate Governance) jest przyszłością wszystkich firm działających na terenie Unii Europejskiej, jest przejawem racjonalności i odpowiedzialności biznesowej.

Raportowanie czynników ESG  będzie wymuszać na przedsiębiorstwach bycie bardziej odpowiedzialnymi społecznie i środowiskowo, gdyż takie przedsiębiorstwa będą traktowane priorytetowo przez inwestorów, klientów, a także kontrahentów. Stosowanie polityki nakierowanej na zrównoważony rozwój zagwarantuje przedsiębiorstwom w długoterminowym scenariuszu przewagę konkurencyjną nad tymi firmami, które będą lekceważyć kwestie środowiskowo-społeczne.

W naszym e-booku znajdziesz wiele informacji co do raportowania wynikającego z dyrektywy CSRD.

16 grudnia 2022 r.

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywa CSRD).

Obowiązek raportowania

Oznacza to, że raportowanie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju niefinansowego przez wiele podmiotów staje się powoli faktem. Stopniowo bowiem poszczególne ich kategorie będą zobowiązane, wraz ze sprawozdaniem finansowym, publikować szereg informacji dotyczących np. wpływu swoich przedsiębiorstw na środowisko.

Cel

Publikacja danych, w sposób usystematyzowany, transparentny i porównywalny, ma uniemożliwić firmom pozorowanie działań proekologicznych podczas, gdy w rzeczywistości kierują się w swojej działalności jedynie zyskiem.

Pobierz bezpłatny e-book „Sprawozdawczość ESG”

Wypełnij formularz, w e-mailu zwrotnym otrzymasz link do publikacji.

 

  Oferta bezpłatnego e-booka kierowana jest do firm, biur rachunkowych, instytucji, kancelarii prawnych i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

  Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji zamówionych usług. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.  Zapoznaj się z zawartością publikacji

  "Sprawozdawczość ESG" - wszystko co musisz wiedzieć

  Katarzyna Siwiec

  2023 r.

  Wydawnictwo C.H.Beck

  Spis treści

  Wstęp
  Polityka środowiskowa Unii Europejskiej
  Cel raportowania
  Korzyści z raportowania
  Zakres podmiotowy raportowania
  Wyłączenia z obowiązku raportowania
  Obszary raportowania:

  1. Kwestie ogólne
  2. Filary zrównoważonego rozwoju: czynniki środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny

  Zakres raportowanych informacji:

  1. Opis strategii biznesowej oraz przyjętego modelu prowadzenia biznesu
  2. Opis określonych w czasie celów podmiotu w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym w stosownych przypadkach bezwzględnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych co najmniej na lata 2030 i 2050, opis postępów poczynionych przez jednostkę na rzecz osiągnięcia tych celów oraz oświadczenie, czy cele jednostki związane z czynnikami środowiskowymi opierają się na rozstrzygających dowodach naukowych
  3. Opis roli organów administrujących, zarządzających i nadzorujących w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz ich wiedzy eksperckiej i umiejętności koniecznych do wypełniania tej roli lub dostępu takich organów do takiej wiedzy eksperckiej i umiejętności
  4. Opis polityk podmiotu w zakresie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem
  5. Inne

  Standardy raportowania
  Podstawy prawne obowiązku raportowania informacji niefinansowych
  Sposób sporządzania raportów
  Podsumowanie

  O Autorce

  Katarzyna Siwiec – radczyni prawna i doradczyni podatkowa.

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów na kierunku Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Autorka wielu publikacji wydanych nakładem Wydawnictwa C.H.Beck. Współpracuje z serwisem Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz Legalis Administracja.

  Prowadzi własną kancelarię, w ramach której doradza przedsiębiorcom, przygotowuje umowy, opinie prawne, jak również wykonuje inne czynności wskazane w ustawie o radcach prawnych i ustawie
  o doradztwie podatkowym.

  Pełnomocniczka procesowa uczestnicząca w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownym sądem przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

   

  Wypróbuj Legalis Księgowość Kadry Biznes i zapoznaj się z większą liczbą publikacji, wzorów i aktualności.

  Możesz też zadać pytania w Poradni eksperckiej telefonicznej i mailowej.

  Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

  Zadzwoń:
  22 311 22 22
  lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
  i uruchomi dostęp

  W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

  W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

  Uzyskaj dostęp

  * Pola wymagane
  Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


  Oferta kierowana jest do biur rachunkowych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.