Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i bankowości elektronicznej przygotowane przez Związek Banków Polskich.

 1. Nie otwieranie przesyłek poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia oraz załączonych do nich plików lub linków, szczególnie w przypadkach gdyby wskazywały na okoliczności zdarzeń, które nie miały miejsca z Państwa udziałem.
 2. Nikt oprócz użytkownika nie powinien być w posiadaniu informacji poufnych związanych z identyfikacją i uwierzytelnieniem jego tożsamości w serwisach bankowości elektronicznej.
 3. Jeśli do systemu bankowości internetowej logujesz się i autoryzujesz transakcje przy wykorzystaniu certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym (np. karta kryptograficzna, eToken) – zawsze podłączaj to urządzenie do komputera w momencie korzystania z bankowości internetowej. Po wylogowaniu odłącz eToken/kartę i schowaj w bezpiecznym miejscu.
 4. Jeśli z bankowości internetowej korzystasz z jednorazowych kodów autoryzacyjnych SMS – weryfikuj treść SMS i zwrócić szczególną uwagę na datę i kwotę przelewu oraz numery rachunków prezentowane w wiadomości.
 5. Sprawdzaj numer rachunku odbiorcy, gdy kopiujesz dane do przelewu.
 6. Regularnie sprawdzaj historię przeprowadzonych transakcji, w tym transakcji wysyłanych w „paczkach”.
 7. Korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej (firewall).
 8. Upewnij się czy masz zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki i wszystkie poprawki do systemu operacyjnego.
 9. Jeśli to możliwe najlepiej używaj komputera przeznaczonego wyłącznie do korzystania z bankowości internetowej.
 10. Nie instaluj oprogramowania nieznanego pochodzenia.
 11. Zadbaj, aby hasło dostępu do systemu czy autoryzacji było wystarczająco silne.
 12. Nie pobieraj aplikacji bankowości mobilnej z niezaufanych źródeł – aplikacje mobilne możesz pobrać z autoryzowanych sklepów: App Store, Google Play etc.
 13. Korzystając z bankowości elektronicznej zawsze należy postępować zgodnie z polityką bezpieczeństwa opublikowaną przez bank i należy aktualizować wiedzę w tym zakresie.

Źródło: www.gov.pl