Dofinansowanie pakietów medycznych nie podlega VAT i nie musi być ewidencjonowane w kasie rejestrującej.
Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Z pytania wynika, że obecnie pracodawca otrzymuje fakturę za pakiety medyczne, które są przekazywane pracownikom odpłatnie, czyli oni ponoszą ich koszty (przez wpłaty lub potrącenia z wynagrodzeń). Uzasadnia to zastosowanie art. 8 ust. 2a VATU, zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Pracodawca wykazując sprzedaż na rzecz pracowników powinien stosować zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a VATU, który wymienia świadczenie usług, które zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów korzystających ze zwolnień dla usług medycznych.

Natomiast nowy model ma polegać na tym, że pracodawca pokryje część zobowiązania z faktury za pakiety medyczne pracowników ze środków obrotowych, przez co odpłatność pracowników będzie mniejsza. Tego rodzaju dopłata nie stanowi czynności opodatkowanej VAT.

Również w nowym modelu pracodawca powinien wykazywać świadczenie usług zwolnionych na rzecz pracowników. Choć wydaje się, że ta wartość świadczenia wykazywana jako zwolniona powinna się zmniejszyć, to jednak organy podatkowe wskazują, że ze względu na art. 32 VATU należy wykazywać sprzedaż zwolnioną w wartości rynkowej, np. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 1.3.2022 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.993.2021.1.AZ. Oznacza to, że sprzedaż zwolniona powinna być wykazywana w tej samej wysokości, czyli w wartości wskazane w fakturze dostawcy pakietów medycznych.

W kwestii stosowania kas rejestrujących możliwe jest zastosowanie zwolnienia z kas rejestrujących na podstawie §2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do KasRejR, które obejmuje dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Równocześnie, § 4 ust. 4 pkt 1 KasRejR wskazuje, że świadczenie usług medycznych przez podatnika w warunkach refakturowania na rzecz jego pracowników nie jest wyłączone z tego zwolnienia.

Nie powstanie więc obowiązek stosowania kasy rejestrującej.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź