Początkowo placówki oświaty miały być zamknięte do 25 marca. Rodzice dzieci do lat 8 mogli w tym czasie skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni z powodu konieczności opieki nad dzieckiem do 8 roku życia.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii szkoły, przedszkola i żłobki zostały zamknięte na kolejne tygodnie – do Świąt Wielkanocnych przypadających w tym roku w dniach 12-13 kwietnia, a w czwartek Rada Ministrów podjęła decyzję o kolejnym wydłużeniu tego terminu – placówki będą zamknięte do 26 kwietnia. To tego dnia rodzice mogą skorzystać z dodatkowych dni opieki nad dziećmi.

Ustawa (tzw. tarcza antykryzysowa) zawiera przepis umożliwiający Radzie Ministrów – w formie rozporządzenia – wydłużenie okresu pobiegania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z czego rząd skorzystał.

Żadnych dodatkowych formalności

Zmiana terminu nie będzie wiązać się z jakimikolwiek dodatkowymi formalnościami – wystarczy tak jak dotychczas złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy (wzór dokumentu dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), w którym rodzic określi okres, w którym chciałby pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze względu na opiekę nad dzieckiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany do dnia 26 kwietnia na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

Źródło:
www.gov.pl