Już w zeszłym miesiącu informowaliśmy o uchwaleniu przez Sejm kolejnej nowelizacji tarczy antykryzysowej, która zakłada możliwość pobierania świadczenia postojowego przez okres nawet 6 miesięcy. Już wtedy Sejm rozszerzył krąg przedsiębiorców uprawnionych do pobierania dodatkowego świadczenia postojowego o kilka dodatkowych branż. Okazuje się jednak, że to nie wszystko. Senackie poprawki rozszerzają bowiem wydłużone świadczenie postojowe na jeszcze większą grupę przedsiębiorców.

Przypomnijmy, że zgodnie z tekstem ustawy uchwalonej w sierpniu przez Sejm, przedsiębiorcy prowadzący działalność w określonych branżach, będą mogli wnioskować o dodatkowe świadczenie postojowe na okres kolejnych trzech miesięcy, nawet wówczas gdy świadczenie takie już w przeszłości zostało im trzykrotnie wypłacone.

Według pierwotnych założeń, dodatkowe świadczenie postojowe miało przysługiwać jedynie przedsiębiorcom zarejestrowanym pod jednym kodem PKD, tj. 49.39.Z.

Ostatecznie uchwalona przez Sejm wersja ustawy zakładała jednak znaczne poszerzenie katalogu kodów PKD uprawniających do świadczenia. Dodatkowe świadczenie postojowe będą zatem mogli uzyskać przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność również w następujących obszarach:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

Okazało się jednak, że to nie ostatnie zmiany w tej kwestii. Ustawa trafiła bowiem do Senatu, gdzie do nowych przepisów zgłoszono kilka istotnych poprawek. Wśród nich znalazła się propozycja kolejnego rozszerzenia katalogu branż uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego.

Zgodnie z senackimi poprawkami, oprócz siedmiu branż wymienionych powyżej, na dodatkowe świadczenie postojowe będą mogli również liczyć przedsiębiorcy działający w kolejnych ośmiu branżach:

 • 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych 
 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów 
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych 
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych 
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki 
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

Łącznie więc, dodatkowe świadczenie postojowe przysługiwać ma przedsiębiorcom działającym aż w piętnastu branżach.

Kolejna senacka poprawka dotyczyła zmiany warunku uprawniającego do dodatkowego świadczenia postojowego. Zgodnie z sejmową wersją ustawy, warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia było wykazanie spadku przychodów o co najmniej 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku 2019. Senat zaś przegłosował poprawkę zmniejszającą ten próg do 75%.

Co istotne, ostatnia ze wspomnianych poprawek została przegłosowane przez Senat jednomyślnie, co pozwala przypuszczać, że Sejm nie zamierza już jej odrzucać.

Z kolei losy pierwszej poprawki prawdopodobnie rozstrzygną się powtórnie w Sejmie. O wszelkich nowych informacjach w tym zakresie będziemy na bieżąco informować na naszych stronach.

Źródło:
zus.pl