W Dz.U. z 2020 r. poz. 1211 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 7.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Zmianę wprowadzono do rozporządzenia MSZ z 8.6.2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. z 2020 r. poz. 1014 ze zm.), gdzie w załączniku do tego rozporządzenia po lp. 169 dodano lp. 170 i 171, w których figuruje:

  • Państwo Kuwejt – Kuwejt, Ambasada RP, Al-Jabriya, Block 7, Street 3, Villa 20 13051 Kuwait;
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie – Dubaj, Hotel Rose Rayhaan by Rotana, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 126452 Dubai.