Chociaż prowadzenie domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy, powiatu oraz samorządu województwa, te nie są zostawiane same sobie. Resort rodziny monitoruje sytuację w placówkach, jest w kontakcie z wojewodami.

Wkrótce dodatkowe 326 mln zł na wsparcie DPS-ów

Już wkrótce ze środków krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej trafi dodatkowe 326 mln zł na projekty wspierające domy pomocy społecznej w całej Polsce. Środki te będą dystrybuowane przez ROPS w formie grantów dla domów pomocy społecznej. Placówki będą wnioskować o nie bezpośrednio do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

Dzięki tym projektom zapewnione zostanie przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników DPS, którzy pracują bezpośrednio z mieszkańcami placówek, a także sfinansowanie innych potrzeb domów pomocy społecznej.

175 mln zł na dodatkowe wynagrodzenie pracowników

Z puli 326 mln zł aż 175 mln zł przeznaczone zostanie na dodatki dla pracowników placówek przez okres 3 miesięcy. Wsparciem objętych zostanie ponad 41 tys. pracowników. Miesięczny dodatek dla jednego pracownika (zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu) zaplanowano w wysokości 1 450 zł miesięcznie.

Pozostałe 151 mln zł przeznaczone zostanie m.in. na zakup testów, maseczek, kombinezonów czy organizację miejsc wytchnieniowych dla pracowników. To jednak nie koniec. Dzięki ustaleniu przez resort rodziny oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej szybkiej ścieżki zmian w budżetach projektów już realizowanych przez ROPS, 51 mln zł w ramach tych projektów przeznaczono już na działania niwelujące skutki COVID-19 w placówkach całodobowej opieki.

50 mln zł dla samorządów na wsparcie domów pomocy społecznej

Od wybuchu pandemii z rezerwy celowej budżetu państwa do samorządów na wsparcie w prowadzeniu domów pomocy społecznej trafiło już 50 mln zł. Na początku pandemii było to 20 mln zł, a ostatnio kolejne 30 mln zł. Przy podziale środków na poszczególne województwa wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców DPS-ów oraz liczbę etatów osób zatrudnionych w placówkach.

Jak w poprzednich latach wyglądało wsparcie w prowadzeniu domów pomocy społecznej?
Jeszcze w 2015 r. dofinansowanie wynosiło niespełna 13 mln zł. Rok później – przeszło dwa razy więcej, bo już 30 mln zł. W ubiegłym roku kwota ta sięgnęła ponad 83 mln zł.

Źródło:

www.gov.pl