Dodatek solidarnościowy zwolniony od opodatkowania PIT