Osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku EDS o dodatek solidarnościowy w czerwcu, i złożą go w terminie od 1 lipca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku będą mogły liczyć na wypłatę dodatku za dwa miesiące – za lipiec i za sierpień – w łącznej kwocie 2800 zł.

Osoby, które ze złożeniem wniosku będą czekać do sierpnia i wniosek EDS złożą w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia uzyskają jedynie wypłatę za miesiąc sierpień, w kwocie 1400 zł.

Ważne

Ubieganie się o wypłatę dodatku wstecz jest możliwe.