Mimo stanu epidemii badania profilaktyczne okresowe mogą być wykonywane za obopólną zgodą pracodawcy i pracownika. Szczegółowe wyjaśnienia poniżej.

Czasowa zmiana zasad wykonywania badań profilaktycznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Rzeczywiście zasady wykonywania badań profilaktycznych pracowników w okresie epidemii zostały czasowo zmienione. W okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego badania wstępne i kontrolne są nadal wykonywane, natomiast obowiązek wykonywania badań okresowych został zawieszony. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7.3.2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków (czyli powrócić do badań okresowych) i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu. Z czasem wprowadzono także pewne czasowe złagodzenia w zakresie badań wstępnych uchylając w wyraźnie określonych przypadkach obowiązek przeprowadzenia takich badań.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Skierowanie na badania okresowe mimo braku obowiązku

Zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych oznacza czasowy brak obowiązku w tym zakresie, co nie jest równoznaczne z zakazem wykonywania badań. W konsekwencji pracodawcy mogą wystawiać pracownikom skierowania na takie badania, a pracownicy mogą je wykonywać. W literaturze prawa pracy podkreśla się, że badania okresowe powinny być obecnie realizowane jako dobrowolne, tj. za obopólną zgoda pracodawcy i pracownika. Choć nie brak opinii, że skoro pracodawca kieruje pracownika na takie badania, to jego obowiązkiem jest badania wykonać. Zasada ta obowiązywała przed epidemią koronawirusa. Niemniej jednak obecny kształt przepisów dotyczących badań okresowych zdaje się wskazywać na ostrożne jej stosowanie. Przepisy zawieszają obowiązek badań okresowych, a zatem trudno jest obecnie znaleźć wyraźny przepis, na którym pracodawca może się oprzeć wymagając badań okresowych od pracowników, którzy nie chcą ich wykonywać. Oczywiście dotyczy to tylko tych pracowników, którzy mają ważne badania profilaktyczne w oparciu o przepis art. 31 m KoronawirusU.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

 

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis Ksiegowość Kadry Biznes. Zaloguj się lub kup dostęp