Nowe przepisy mają pomagać firmom, które mimo wcześniejszego wsparcia w dalszym ciągu są w poważnych kłopotach. Ustawa zakłada trzy mechanizmy pomocowe. Pierwszy to pożyczka na ratowanie, udzielana na maksymalnie sześć miesięcy – te pieniądze mają posłużyć na utrzymanie we wnioskowanym okresie podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy. Przedsiębiorca sam, we wniosku, będzie określał kwotę, jaka jego zdaniem jest niezbędna, żeby uratować jego firmę, a podmiot udzielający wsparcia będzie ją weryfikował. Pieniądze co do zasady nie mogą być wydane na nabywanie aktywów lub rozszerzenie działalności.

Jeżeli pierwsza pomoc okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę i przedłużyć spłatę do 18 miesięcy.

Trzeci mechanizm, przewidziany w ustawie to wsparcie restrukturyzacyjne na maksymalnie 18 miesięcy. Jeśli wcześniej przedsiębiorca dostał pieniądze na ratowanie, to okres udzielenia pomocy na restrukturyzację odpowiednio się skraca. Ta pożyczka ma pomóc w usunięciu przyczyn ponoszonych strat, dlatego żeby uzyskać pieniądze, trzeba przedstawić spójny, wykonalny i dalekosiężny plan restrukturyzacji (np. podniesienie wydajności, wycofanie się z działalności przynoszącej straty, podniesienie konkurencyjności, rozszerzenie działalności na nowe rejony).

Pomoc na restrukturyzację nie może być za duża – ma być ograniczona do minimum niezbędnego do przywrócenia przedsiębiorcy długoterminowej rentowności

Wnioski o uzyskanie wsparcia można składać do Agencji Rozwoju Przemysłu.