Do kiedy wybór formy opodatkowana

Od 1.1.2019 r. ustawodawca zmienił termin wyboru formy opodatkowania. Podatnik może dokonać ostatecznego wyboru do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął w roku podatkowym pierwszy przychód.

Od 1.1.2019 r. ustawodawca dokonał zmiany przepisów ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) określających termin, do kiedy przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania. 

I tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania:

- do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym,

- albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Powyższy przepis oznacza, że jeżeli przedsiębiorca pierwszy przychód osiągnie np. w lutym 2020 r., zmiana formy opodatkowania nastąpić musi w terminie do 20.3.2020 r. Do tego czasu przedsiębiorca może zmieniać decyzję o wyborze formy opodatkowania.

Takie stanowisko zostało potwierdzone w objaśnieniach dotyczących zmian w zakresie zmiany formy opodatkowania, oraz innych uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz CIT z 27.9.2019 r., w których czytamy że: „Podatnik w styczniu danego roku podatkowego rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Za pomocą wniosku CEIDG-1 złożył świadczenie o wyborze ryczałtu dla przychodów osiąganych z rozpoczętej działalności. Pierwszy przychód osiągnął w lutym tego roku. Na podjęcie ostatecznej decyzji ma więc czas do 20 marca. Zatem przed upływem tego terminu może on zrezygnować z ryczałtu, co będzie równoznaczne z opodatkowaniem na ogólnych zasadach według skali podatkowej, albo może złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku”.

We wskazanych wyjaśnieniach Minister Finansów podkreślił jednak, że z wydłużonego terminu nie może skorzystać przedsiębiorca, który w 2019 r. był opodatkowany kartą podatkową. Taki przedsiębiorca, w sytuacji gdy chce być opodatkowany na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego winien dokonać wyboru formy opodatkowania do 20.1.2020 r.

Przykład

Przedsiębiorca w 2019 r. korzystał z opodatkowania wg kary podatkowej. W 2020 r. chciał skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. Zatem do 20 stycznia winien złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (tak jak postąpił Czytelnik). Następnie Czytelnik zmienił decyzję i chciałby dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym. Czytelnik jest zobowiązany złożyć świadczenie o wyborze tej formy opodatkowania ostatecznie do 20 – go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie w roku podatkowym pierwszy przychód.

(RA)
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności