Do kiedy należy wystawić PIT-11?

W bieżącym roku termin na przesłanie PIT-11 za 2021 upływa w przypadku obowiązku:

  • przesłania informacji do urzędu właściwego dla podatnika - 1 lutego;
  • przesłania informacji do osoby fizycznej - 1 marca.

Deklarację PIT-11 do urzędu skarbowego za 2020 można przesłać wyłącznie elektronicznie. Płatnik może tego dokonać:

  • przez e-Deklaracje;
  • system finansowo-księgowy;
  • uniwersalną bramkę dokumentów.

Osobie fizycznej, za którą płatnik przekazywał zaliczki do urzędu skarbowego PIT-11 można przekazać:

  • osobiście;
  • listownie;
  • w formie elektronicznej, m.in. mailem, po potwierdzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną.

Są jednak wyjątki, w których płatnik nie musi składać PIT-11. Dzieje się tak między innymi w przypadku zatrudniania osób niebędących pracownikami etatowymi na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, dla których określona w umowie kwota należności (wynagrodzenia) ogółem nie jest wyższa niż 200 zł. Za takich bowiem pracowników pracodawca odprowadza tzw. zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17% przychodu, deklarowany w PIT-8A.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności