W bieżącym roku termin na przesłanie PIT-11 za 2021 upływa w przypadku obowiązku:

  • przesłania informacji do urzędu właściwego dla podatnika – 1 lutego;
  • przesłania informacji do osoby fizycznej – 1 marca.

Deklarację PIT-11 do urzędu skarbowego za 2020 można przesłać wyłącznie elektronicznie. Płatnik może tego dokonać:

  • przez e-Deklaracje;
  • system finansowo-księgowy;
  • uniwersalną bramkę dokumentów.

Osobie fizycznej, za którą płatnik przekazywał zaliczki do urzędu skarbowego PIT-11 można przekazać:

  • osobiście;
  • listownie;
  • w formie elektronicznej, m.in. mailem, po potwierdzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną.

Są jednak wyjątki, w których płatnik nie musi składać PIT-11. Dzieje się tak między innymi w przypadku zatrudniania osób niebędących pracownikami etatowymi na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, dla których określona w umowie kwota należności (wynagrodzenia) ogółem nie jest wyższa niż 200 zł. Za takich bowiem pracowników pracodawca odprowadza tzw. zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17% przychodu, deklarowany w PIT-8A.