Kto składa informację?
Do złożenia powyższej informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 2020 r. są zobowiązani producenci, importerzy, podmioty dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia.
Co powinna zawierać informacja?
Informacja, powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację, oraz – w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

  1. markę papierosów lub tytoniu do palenia;
  2. wskazanie odpowiednio urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego, w którym w 2020 roku złożono odpowiednio deklarację podatkową albo zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;
  3. liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia – jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;
  4. maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;
  5. liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

W jakiej formie trzeba przekazać informację?
Informację należy przekazać w formie papierowej, po jej uprzednim podpisaniu przez osobę sporządzającą, na adres korespondencyjny:
Ministerstwo Finansów
Departament Podatku Akcyzowego
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
oraz w formie elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego na adres e-mailowy: [email protected]