W związku z nadzwyczajna sytuacją pandemii Komisja Europejska przyznano zwolnienie dla przywozu z należności celnych przywozowych i z podatku VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 do 31.10.2020 r. W związku z tym w dniu 28.10.2020 r. KE po raz kolejny zdecydowała o przedłużeniu możliwości stosowania zwolnienia, tym razem do 30.4.2021 r.

Należy podkreślić, iż zwolnienie to zostanie prawdopodobnie przedłużony ze względu na trwająca trzecią falę pandemii.