Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od nowego roku inspektorowi pracy zatrudnionemu w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku, na którym wykonywane są czynności kontrolne przez okres nie krótszy niż 10 lat, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni roboczych.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Przypomnijmy, że pracownikami wykonującymi czynności kontrolne są inspektorzy pracy zatrudnieni na stanowiskach:

  • nadinspektora pracy – kierownika oddziału,
  • nadinspektora pracy,
  • starszego inspektora pracy – głównego specjalisty,
  • starszego inspektora pracy – specjalisty,
  • starszego inspektora pracy,
  • inspektora pracy,
  • młodszego inspektora pracy.