Wnioski w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 8.1.2021 r. (wcześniej do 31.12.2020 r.). Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z programów wraz z listą rekomendowanych wniosków Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do 29.1.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 12.2.2021 r.

W ramach obu programów gmina/powiat może liczyć na wsparcie finansowe w wysokości nawet do 100 proc. kosztów realizacji usługi.

Programy są finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Budżet programu „Opieka wytchnieniowa” w edycji 2021 to 50 mln zł, a budżet programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w edycji 2021 – 80 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej