– To ważne porozumienie. DELL to jeden z gigantów światowego rynku nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Co więcej, to także mocno zakorzeniona w Polsce firma, o czym świadczy chociażby jej fabryka w Łodzi – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas uroczystości podpisania porozumienia. A ta odbyła się właśnie w łódzkiej fabryce DELL.

Priorytetowa współpraca

Podpisany w poniedziałek dokument zacieśnia naszą współpracę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
– Dzięki niemu zyskujemy m.in. możliwość dostępu do wiedzy, informacji i doświadczenia największych firmach technologicznych. Ma to duże znaczenie w kontekście przeciwdziałania cyberzagrożeniom. Co więcej, tego typu porozumienia rozwijają wzajemne zaufanie pomiędzy administracją rządową a sektorem prywatnym – dodał szef MC.
W ramach podpisanego porozumienia jego strony zobowiązują się m.in. do współpracy w celu wymiany informacji o potencjalnych cyberzagrożeniach oraz zdarzeniach noszących znamiona zaplanowanych cyberataków na różne sektory gospodarki i sektor publiczny.
Wszystko po to, by m.in. zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług.
Dotychczas podobne porozumienia zawarliśmy z 9 uznanymi na rynku przedsiębiorstwami technologicznymi. W 2019 r. do PWCyber przystąpiły: Samsung, Nokia, Cisco, Ericsson oraz pierwsza polska firma: Krypton. Natomiast w tym roku podpisaliśmy już porozumienia z czterema firmami: IBM, Thales, Dynacon (polska firma wyspecjalizowana w technologiach OT) oraz właśnie DELL. Obecnie negocjowane są porozumienia z kolejnymi kilkunastoma firmami.

Zachęcamy do współpracy

Podpisane porozumienie obejmuje takie obszary jak: informacyjny, edukacyjny, szkoleniowy i testów oraz certyfikacji, w tym przede wszystkim:

  • podnoszenie kompetencji w zakresie świadomości zagrożeń oraz metod ataków w cyberprzestrzeni;  
  • identyfikacja podatności i zagrożeń oraz wymiana informacji;
  • opracowywanie rekomendacji w zakresie konfiguracji urządzeń i oprogramowań;
  • przygotowanie i prowadzenie oceny oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa;
  • promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz budowanie partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Zachęcamy kolejne firmy do współpracy w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, którego celem jest rozwijanie badań nad certyfikacją cyberbezpieczeństwa i budowanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.