Opublikowano wzory deklaracji i informacji dotyczących podatków lokalnych.

Rodzaj podatku

Wzory dokumentów podatkowych

Podstawa prawna

Podatek od nieruchomości

Wzór:

1) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1);

2) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1);

3) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2);

4) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3);

5) deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1);

6) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

7) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.5.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104)

Podatek rolny

Wzór:

1) informacji o gruntach (IR-1);

2) załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1);

3) załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2);

4) załącznika do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3);

5)deklaracji na podatek rolny (DR-1);

6) załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1);

7) załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.5.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105)

Podatek leśny

Wzór:

1) informacji o lasach (IL-1);

2) załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1);

3) załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2);

4) załącznika do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3);

5) deklaracji na podatek leśny (DL-1);

6) załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1);

7) załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.6.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126)

Ponadto, opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z 6.6.2019 r. w sprawie sposobu przesyłania:

  1. informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1153);
  2. informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1154).

Z rozporządzeń tych wynika, że informacje i deklaracje można przesyłać z wykorzystaniem:

  1. elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
  2. innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie BIP właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje można opatrywać:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  2. podpisem osobistym;
  3. podpisem zaufanym.

Rozporządzenia te również obowiązują od 1.7.2019 r.