Projekt rozporządzenia określa wzory:

  1. informacji o gruntach (IR-1) – załącznik nr 1;
  2. załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1) – załącznik nr 2;
  3. załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2) – załącznik nr 3;
  4. załącznika do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3) – załącznik nr 4;
  5. deklaracji na podatek rolny  załącznik nr 5;
  6. załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1) – załącznik nr 6;
  7. załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2) – załącznik nr 7.