Projekt rozporządzenia określa wzór:

  1. informacji o lasach (IL-1) – załącznik nr 1;
  2. załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) – załącznik nr 2;
  3. załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) – załącznik nr 3;
  4. załącznika do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3) – załącznik nr 4;
  5. deklaracji na podatek leśny (DL-1)  załącznik nr 5;
  6. załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1) – załącznik nr 6;
  7. załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2) – załącznik nr 7.