Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości przy ul. Nabielaka 9. Stoi tam kamienica symbol. Mieszkała w niej przed śmiercią działaczka lokatorska Jolanta Brzeska. Została zamordowana w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach.

WSA uznał, że decyzja zawiera braki formalne. Nie mogła wywołać też skutków, o których mówiła. Dotyczyła tylko gruntów, a nie budynku. Kamienica była cały czas własnością dawnych właścicieli. Dlatego WSA zdecydował, by komisja zajęła się sprawą raz jeszcze.

Komisja weryfikacyjna zakwestionowała reprywatyzację Nabielaka 9 w grudniu 2017 r. Nakazała Markowi M., znanemu handlarzowi roszczeń, zwrot miastu równowartości nienależnego świadczenia w kwocie ponad 2,9 mln zł.

Zdaniem komisji Marek M. kupił roszczenie do kamienicy za cenę rażąco niską, działał też w złej wierze.

Ponadto urzędnicy, którzy podpisali się pod decyzją reprywatyzacyjną, wyrządzili szkodę miastu. Komisja zażądała od nich odszkodowania w wysokości do 12-krotności wynagrodzenia. Urzędnicy nie zbadali bowiem wystarczająco, czy osoby, którym zwrócono nieruchomości, to prawowici spadkobiercy. Komisja argumentowała, że po reprywatyzacji sytuacja lokatorów kamienicy drastycznie się pogorszyła. Podwyższono im czynsze, co wpędziło ich w spiralę zadłużenia i doprowadziło do eksmisji. Musieli się z kamienicy wyprowadzić.

Sygnatura akt: I SA/Wa 899/18