Rząd wprowadzając tarcze antykryzysowe pozwolił, aby firmy i osoby prywatne mogły odliczyć darowiznę na rzecz przeciwdziałania COVID-19 od dochodu, co umożliwiało zapłatę niższego podatku. Możliwość odliczenia darowizn dotyczyła wsparcia przekazanego na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą, które zostały wymienione w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Preferencją podatkową zostały także objęte darowizny przeznaczane dla domów pomocy społecznej, noclegowni, czy schronisk dla osób bezdomnych oraz przekazywane szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym komputery. Ulga obowiązywała na darowizny przekazane w okresie od 31 marca do 30 września br.

Darowizny przekazane po 30 września podlegają już ogólnym, nie tak korzystnym zasadom. Podatnicy będą mogli skorzystać jedynie z odliczenia darowizn dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Zainteresowane firmy będą mogły przekazać wsparcie np. fundacji. Przy czym płatnicy podatku CIT będą mogli odliczyć darowizny jedynie do wysokości 10 proc. dochodu, zaś płatnicy PIT – do 6 proc. dochodu. Bez zmian pozostaje kwestia VAT od darowizn. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia odwołania stanu epidemii w Polsce darowizna niektórych wyrobów medycznych, testów diagnostycznych i środków ochrony indywidualnej objęta będzie 0 proc. stawką VAT.