Kiedy i do jakich towarów można zastosować stawkę 0% VAT?

Ustawodawca przewidział, że w okresie do dnia 31.8.2020 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów, której przedmiotem są:

1) wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro;

2) szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;

3) produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu Prawa farmaceutycznego;

4) produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące;

5) specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;

6) środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Ważne
Obniżoną stawkę podatku należy stosować wyłącznie do dostaw towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Warunki skorzystania z preferencji

Możliwość skorzystania z obniżonej do 0% stawki podatku została obarczona dodatkowymi wymogami. Jednym z nich jest wymóg dostarczenia towarów do określonych podmiotów. Obniżoną stawkę podatku stosuje się w przypadku dostawy towarów następującym instytucjom:

1) Agencji Rezerw Materiałowych – na realizację zadań ustawowych;

2) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań statutowych;

3) podmiotom wykonującym działalność leczniczą wpisaną do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ważne
Resort finansów wskazuje, że obniżoną stawkę podatku można stosować jedynie pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania dostawy towarów. Jak wynika z rozporządzenia obniżoną stawkę stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy towarów, a podmiotem odbierającym towary czyli: Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych bądź podmiotom wykonującym działalność leczniczą, o której mowa w rozporządzeniu.

Obniżona stawka podatku może być także stosowana do dostawy towarów, która została dokonana w okresie od dnia 1.2.2020 r. do dnia 25.3.2020 r. tj. do dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia. Przy czym należy pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy dokonali darowizny w tym okresie – muszą posiadać pisemne potwierdzenie przekazania kupionych lub wyprodukowanych produktów.