W związku z drugą falą epidemii koronawirusa, przedsiębiorcy mogą liczyć na środki finansowe w ramach kolejnych instrumentów pomocowych oferowanych przez instytucje rządowe.

Pomimo tego, że od wybuchu epidemii upłynęło już ponad dziewięć miesięcy, firmy będą mogły w dalszym ciągu korzystać również z dotychczasowych programów pomocowych. Niektóre z nich będą funkcjonować na niezmienionych zasadach. Inne z kolei zostaną zmodyfikowane i przysługiwać będą wybranym grupom przedsiębiorców. Jaka pomoc finansowa dla przedsiębiorców będzie wciąż dostępna w najbliższych tygodniach?

Zwolnienie z ZUS wydłużone do 7 miesięcy

Dotychczas najbardziej popularnym instrumentem pomocowym było 3-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS, z którego skorzystało już prawie 2 mln przedsiębiorców. Powszechne zwolnienie z ZUS obejmowało jednak tylko okres od marca do maja 2020 r. Już w lipcu przedsiębiorcy zapłacili więc ponownie składki według dotychczasowych stawek obowiązujących przed epidemią.

Nowa tarcza antykryzysowa przedłuża okres zwolnienia ze składek ZUS dla wybranych branż o kolejny miesiąc. Warunkiem uzyskania zwolnienia w grudniu (ze składek należnych za listopad 2020 r.) jest wykazanie spadku przychodów w listopadzie o przynajmniej 40% w stosunku przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.

Co ciekawe, lista branż uprawnionych do zwolnienia z ZUS za miesiąc listopad jest znacznie szersza niż w przypadku poprzedniego zwolnienia. Dodatkowo, w trakcie prac nad ustawą, lista branż została jeszcze bardziej poszerzona.

Bezzwrotne dofinansowanie do prowadzenia działalności

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy pomocy, wciąż mają możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach tego programu, osoby samozatrudnione wciąż mogą otrzymać nawet 7 tys. zł całkowicie bezzwrotnego dofinansowania.

Ważne

Dofinansowanie do kosztów działalności skierowane jest do firm, które nie zatrudniają żadnych pracowników.

Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od spadku przychodów. Przedsiębiorca powinien zatem wykazać, że jego łączne obroty, w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, są o przynajmniej 30% niższe w porównaniu do przychodów z analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania zależy od skali spadku przychodów i może wynieść od 1300 zł do 2340 zł. Co jednak istotne, dofinansowanie przyznane może zostać od razu na 3 kolejne miesiące, w związku z czym przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo nawet 7 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania.

Nowe świadczenie postojowe

Wciąż możliwe jest uzyskanie podstawowego świadczenia postojowego (za 3 miesiące) jak również dodatkowego świadczenia postojowego (za kolejne 3 miesiące) wprowadzonego przepisami poprzednich tarcz antykryzysowych.

Przedsiębiorcy, którzy pobrali już świadczenie postojowe 3-krotnie lub 6-krotnie mają jednak możliwość przedłużenia świadczenia o kolejny miesiąc. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, kolejne świadczenie za październik lub listopad przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy wykażą spadek przychodu o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 roku. Jednorazowa wartość świadczenia postojowego wynosi 2080 zł.

Nowa bezzwrotna dotacja (5 tys. zł)

Osoby, które do tej pory nie skorzystały z bezzwrotnej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, wciąż jeszcze mają taką możliwość. Przepisy nie określają bowiem końcowej daty programu, a Urzędy Pracy wciąż przyjmują nowe wnioski.

Ważne

Bezzwrotna pożyczka w wysokości 5 tys. zł może zostać przyznana praktycznie każdemu mikroprzedsiębiorcy, po spełnieniu minimalnych warunków dotyczących m.in. okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali już bezzwrotną pożyczkę w ramach pomocy udzielanej na początku epidemii, mogą wnioskować o kolejne bezzwrotne środki w wysokości 5 tys. zł. Tym razem, nowe przepisy nie używają pojęcia „pożyczki”, lecz wprost „dotacji”.

Zasady udzielania nowej dotacji są niemal identyczne, jak w przypadku bezzwrotnej pożyczki w wysokości 5 tys. zł. O nową dotację mogą jednak wnioskować jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność pod określonymi kodami PKD.

Pożyczka płynnościowa z oprocentowaniem 0%

W ramach pomocy finansowej w związku z COVID-19, państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił kolejną edycję tzw. pożyczki płynnościowej. W jej ramach do przedsiębiorców trafi aż 1,1 mld zł.

Pożyczka płynnościowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Każda firma może otrzymać nawet 15 mln zł pożyczki z oprocentowaniem 0%. Oznacza to, że przedsiębiorca zwróci bankowi jedynie sam kapitał, nie płacąc przy tym żadnych odsetek.

Pożyczki płynnościowe skierowane są do wszystkich firm, niezależnie od branży. Uzyskanie pożyczki nie jest uzależnione od spadku przychodów.

Na dzień dzisiejszy, środki w ramach trzeciej edycji pożyczki płynnościowej uruchomione zostały już we wszystkich województwach.

Zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy

Od 9 listopada przywrócony został tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W związku z zamknięciem wszystkich klas szkół podstawowych, ZUS wypłaca zasiłki opiekuńcze rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi pozostającymi w domach.

Ważne

Zasiłek opiekuńczy może uzyskać również osoba prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorca opiekujący się dzieckiem ma prawo nie tylko do wypłaty zasiłku, lecz również do obniżenia składek ZUS za okres sprawowania opieki nad dzieckiem.

Rząd zapowiada kolejne instrumenty pomocowe

Zgodnie z zapowiedziami Premiera, utworzone zostaną kolejne instrumenty mające na celu wsparcie finansowe firm, które ucierpiały w wyniku jesiennej fali epidemii koronawirusa. Wśród zapowiedzianych form wsparcia znalazły się m.in.:

  • Dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw.  W ramach tej pomocy firmy otrzymają dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów stałych niepokrytych przychodami. Warunkiem uzyskania takiej dotacji będzie wykazanie spadku przychodów o przynajmniej 30% względem tego samego okresu 2019 roku. 
  • Umorzenie subwencji uzyskanych w ramach Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju. Z tej formy wsparcia skorzystają przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek przychodów o co najmniej 30% w okresie od marca 2020 roku do marca 2021 roku.
  • Pożyczki długoterminowe z gwarancją. Pożyczki udzielane na okres 6 lat, z możliwością dopłat na pokrycie rat. 

Nowe formy wsparcia wymienione powyżej wdrożone zostaną prawdopodobnie na początku 2021 roku.

Źródło:

www.zus.pl