Dla przedsiębiorcy, który chce zająć się importem towarów spoza Unii Europejskiej lub eksportem produktów poza jej obszar ważne będzie zastosowanie właściwych procedur celnych oraz ogólna znajomość tematyki, by orientować się, w jaki sposób funkcjonować jako importer/eksporter i nie pogubić się w mnogości przepisów celnych. Przedstawimy kilka wybranych zagadnień, jakie w naszej opinii występują najczęściej w obrocie gospodarczym między UE a krajami trzecimi.

Regulacje zawarte w przepisach unijnego prawa celnego:

  1. upraszczają prawodawstwo celne,
  2. ujednolicają obsługę obrotu towarowego z zagranicą w całej UE poprzez harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych,
  3. wprowadzają ułatwienia w zakresie procedur celnych zapewniając ułatwienia zmierzające do wzrostu efektywności transakcje celne zgodnie ze współczesnymi potrzebami,
  4. wdrażają obsługę procesów biznesowych w pełni elektronicznym środowisku – zarówno dla administracji celnych, jak też podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą,
  5. wspierają rzetelne i godne zaufania podmiotów gospodarczych – upoważnionych  przedsiębiorców AEO.