Bez odsetek ustawowych, bez rekompensat windykacyjnych oraz bez naliczenia kar umownych. Tak zmienią się relacje Lasów Państwowych z przedsiębiorcami skupującymi od nich drewno. Takie rozwiązanie przewiduje projekt specustawy, nazywanej tarczą 3.0, którą wczoraj rząd skierował do sejmowej laski marszałkowskiej. To odpowiedź na zastrzeżenia sformułowane przez biznes drzewny na łamach DGP („Pomocą może być także brak kary”, DGP z 23 kwietnia 2020). Wskazaliśmy wówczas, że branża meblarska oraz producenci drzwi i okien nie potrzebują obecnie tyle drewna, ile planowali. Chętnie by z części dostaw uzgodnionych z Lasami Państwowymi (ponad 90 proc. drewna na polskim rynku pochodzi z Lasów Państwowych) zrezygnowali.

– Ale nie mamy takiej możliwości bez ponoszenia konsekwencji. I choć Lasy Państwowe wydłużyły terminy płatności do 90 dni, to niewiele to zmienia, bo wciąż są od nich naliczane odsetki. Firmy już bez tego są zagrożone bankructwem, a w obecnej sytuacji staje się ono coraz bardziej prawdopodobne – mówił Rafał Szefler, dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

Rzeczniczka LP zaś wskazywała, że chęć pomocy przedsiębiorcom jest, ale brakuje właściwych przepisów. W projekcie 3.0 znajduje się już propozycja ich brzmienia. Projektodawca wskazuje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych dokonującym sprzedaży drewna nie będą przysługiwać odsetki ustawowe, rekompensata za koszty odzyskiwania należności oraz kary umowne za nierealizowanie przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części, w której nabywca do 31 maja 2020 r. zrezygnuje z jego realizacji.

„Rozwiązanie przyczyni się znacznie do zmniejszenia negatywnych skutków stanu epidemii, co wprost przełoży się na utrzymanie zatrudnienia w sektorze leśno-drzewnym. Będzie to skutkować szybszym powrotem do normalnego funkcjonowania tych przedsiębiorstw po zakończeniu okresu hibernacji gospodarczej” – przekonuje rząd w uzasadnieniu. ©℗

Etap legislacyjny

Projekt ustawy skierowany do Sejmu

Patryk Słowik