Wynika tak z interpretacji indywidualnej z 14.2.2020 r., 0111-KDIB1-1.4010.549.2019.2.ŚS.

Dyrektor KIS zauważył, że w sytuacji przekroczenia przez przedsiębiorcę limitu uprawniającego do stosowania obniżonej stawki podatku – przedsiębiorca będzie obowiązany do obliczania zaliczek wg wyższej 19% stawki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, które ustalone były jeszcze w wysokości 9% stawki.

W ocenie organu w takiej sytuacji nie powstanie obowiązek płatności odsetek od uiszczanych zaliczek. Jak uzasadnia to organ – zaliczki te bowiem zostały ustalone przez przedsiębiorcę w prawidłowej wysokości w trakcie przysługującego mu wówczas prawa do płatności zaliczek według obniżonej stawki podatku.