Wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę o 1,1 tys. zł od 1 września 2018 r. i o kolejne 100 zł od lipca 2019 r. przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

To realizacja porozumienia, jakie pielęgniarscy związkowcy zawarli 9 lipca z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Włączenie dodatku 4×400 zł brutto brutto, jaki zagwarantował im minister zdrowia w rządzie PO Marian Zembala, do wynagrodzenia zasadniczego miało być warunkiem zaniechania akcji protestacyjnej.

Na pierwszy dokument realizujący postulaty porozumienia pielęgniarki czekały dużo krócej niż lekarze – od porozumienia nie upłynęły nawet trzy tygodnie, podczas gdy lekarze czekali trzy miesiące.

Drugi projekt nowelizacji rozporządzenia o takiej samej nazwie zapewnia te same warunki pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

—kek