Rządowa pomoc dla przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.). Jednorazowe świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego.

Kto będzie mógł liczyć na wsparcie?

O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy przede wszystkim z takich branż jak turystyczna, gastronomiczna czy sportowo-rekreacyjna. Pełen krąg podmiotów wraz z kodami PKD, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów (obejmie 23 kody PKD).

Jak wskazuje szefowa resortu rodziny, aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał wykazać się spadkiem przychodów powyżej 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca br. lub sierpnia ubiegłego roku.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Na jak długo pomoc?

Świadczenie będzie jednorazowe – za sierpień – jednak po analizie sytuacji w rozporządzeniu będzie możliwość określania kolejnych okresów jego wypłaty w razie takiej konieczności, a także ewentualne rozszerzenia o kolejne kody PKD.

Jak wnioskować o wsparcie?

Wniosek należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2022 r., wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy wypłaty świadczenia?

Wypłata jednorazowego świadczenia będzie dokonywana przez ZUS niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na  prawo do świadczenia i jego wysokość.

W jaki sposób nastąpi wypłata?

Na rachunek bankowy zewidencjonowany na koncie przedsiębiorcy. Zakład poinformuje na profilu informacyjnym płatnika składek o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia.

Ze świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Rząd przedłużył działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Tarcze antyinflacyjne to m.in.:

obniżka stawek VAT:

akcyza:

Źródło: Ministerstwo Finansów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej zmian w CIT

Projekt ustawy wprowadza regulacje o charakterze doprecyzowującym istniejące rozwiązania, w tym m.in. odracza stosowanie niektórych instytucji, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., zaproponowanych w ustawie z 29 października 2021 r. Działanie to będzie sprzyjało również urzeczywistnianiu idei sprawiedliwego systemu podatkowego, a ponadto powinno przyczynić się, w dłuższej perspektywie, do sukcesywnego rozwoju gospodarczego.

Projekt ustawy CIT – najistotniejsze zmiany to:

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Ponadto – w zakresie innych podatków niż podatki dochodowe:

Źródło: Ministerstwo Finansów