Interfejs programistyczny API jest obecnie w fazie testów wewnętrznych, i może jeszcze ulec zmianie. Ostateczna specyfikacja API oraz adres środowiska testowego zostaną udostępnione do 22.8.2019 r.

Opis techniczny łączenia się do API znajduje się na stronie Krajowej Administracji Skarbowej. Ministerstwo Finansów informuje, że API będzie zawierało dwie metody odpytywania o dane z Wykazu:

1) Metodę pełną „search” – aby z niej skorzystać trzeba wybrać jeden z parametrów: NIP, fragment nazwy, REGON lub numer rachunku bankowego oraz dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie a uzyska się:

– cały zakres danych z Wykazu o podmiotach, o które się pyta,

– unikalny identyfikator – klucz elektroniczny, który jest potwierdzeniem wykonania zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę zapytania).

2) Metodę uproszczoną „check” – która poprzez API skrócone będzie łączyła z Wykazem po wprowadzeniu parametrów zapytania:

– NIP lub REGON

– NUMER RACHUNKU

– DATA na jaki dzień ma być udzielona odpowiedź.

W odpowiedzi API zwróci następujące informacje:

– TAK lub NIE → informacje, które oznaczają, że dany rachunek przypisany jest (lub nie jest) do wyspecyfikowanego numeru podmiotu (w dniu DATA),

– elektroniczny klucz, który potwierdza wykonanie zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę składania zapytania)

Korzystanie z API będzie limitowane. Można będzie złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie. Po wyczerpaniu tego limitu dostęp do API będzie zablokowany do godziny 0:00.

W kolejnym etapie (termin zostanie podany do 31.8.2019 r.) planowana jest publikacja pliku tekstowego do pobierania przez użytkowników, który zawiera pełną listę par NIP-rachunek, pozwalającą na masową weryfikację transakcji w systemach finansowo-księgowych. Dane te będą zabezpieczone kryptograficznie (z wykorzystaniem jednokierunkowych funkcji skrótu) w taki sposób, aby jedynie posiadacz poprawnych danych z pary NIP-rachunek mógł zweryfikować istnienie tej pary w wykazie. Lista będzie także uwzględniała możliwość weryfikacji rachunków powiązanych z rachunkami rozliczeniowymi w połączeniu z identyfikatorem podatkowym podmiotu.

Dane do pobrania będą publikowane codziennie i będą aktualizowane raz na dobę w dni robocze. Każdy plik będzie zawierał wszystkie aktualne dane z wykazu.

Informacje będą szyfrowane parami NIP-Numer Rachunku. Będzie można weryfikować status podatnika na podstawie udostępnionego algorytmu. Opis algorytmu i sposobu korzystania z zaszyfrowanej listy opisany będzie na stronie internetowej Wykazu.