W przyjętym wspólnie stanowisku wskazano, że „Miasta ponoszą wysokie koszty ekonomiczne i społeczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Skutki te, w połączeniu z już i tak trudną sytuacją finansową samorządów, mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej. Stan zagrożenia epidemicznego będzie miał też wpływ na wysokość i ściągalność dwóch największych źródeł dochodów – podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatków i opłat lokalnych”.

Zdaniem prezydentów 12 największych miast zlokalizowane na ich terenach przedsiębiorstwa generują 32% całkowitego PKB kraju. Jednocześnie w tych ośrodkach skutki potencjalnego kryzysu gospodarczego mogą być najbardziej odczuwalne. Ponieważ w ocenie prezydentów samorządy nie będą w stanie same sprostać temu kryzysowi oraz łagodzić jego skutków, wystosowano wspomniany apel do Rządu o pomoc i współpracę.

W apelu wskazano na konkretne działania, których podjęcie mogłoby zmniejszyć odczuwalność dla miejskich finansów skutku kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Do działań tych należałoby:

  1. wsparcie samorządów poprzez wzrost subwencji ogólnej w celu zrekompensowania spadków dochodów związanych z pandemią COVID-19,
  2. zawieszenie wpłaty „janosika” przez samorządy do końca roku 2021,
  3. wykreślenie sankcji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (dotyczących uchwalania budżetów i sprawozdań),
  4. wprowadzenie rekompensaty wszędzie tam, gdzie koszty gospodarowania odpadami są wyższe niż maksymalny, ustawowy poziom opłat (ewentualnie apelujemy o podniesienie maksymalnych stawek).

Prezydenci zaapelowali także o uruchomienie dodatkowych, dedykowanych dla JST środków finansowych, pochodzących zarówno z budżetu centralnego, jak i ze źródeł zewnętrznych (środki pomocowe UE), co pozwoliłoby zniwelować w pewnej części przewidywane problemy.

Źródło: www.metropolie.pl