Do końca 2020 roku wcześniej przywołani podatnicy mogli skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacji w stosunku do środków trwałych:

  • wykorzystywanych przed ich nabyciem, przez co najmniej 6 miesięcy w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: KŚT), a także dla środków transportu (grupa 7 KŚT), w tym samochodów osobowych;
  • wykorzystywanych przed ich nabyciem, przez co najmniej 60 miesięcy w odniesieniu do
    budynków (lokali) i budowli (z włączeniami określonymi w ustawach).

W przepisach obowiązujących od 2021 roku ustawodawca dodał zapis, iż środek trwały jest uważany za używany, jeśli środek ten był użytkowany przez wymagany czas przez podmiot inny niż podatnik, (przy czym nie ważne, kto był jego właścicielem).

Jest to niekorzystna zmiana szczególnie dla leasingobiorców w leasingu operacyjnym.

 

Przykład

Przedsiębiorca wykupuje auto osobowe z leasingu operacyjnego. Pojazd był użytkowany przez niego od nowości, leasing trwał 2 lata. Kwota wykupu to 60 000 zł netto.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 roku mógłby skorzystać z indywidualnego okresu amortyzacji wynoszącego 30 miesięcy. W związku z tym mógł zaliczyć miesięcznie 2 000 zł do kosztów uzyskania przychody tytułem amortyzacji.

Obecnie w związku z tym, że pojazd ten nie był używany przez podmiot inny niż podatnik, to nie można zastosować indywidualnego okresu amortyzacji. Przedsiębiorca będzie musiał amortyzować auto przez 60 miesięcy, zaliczając do kosztów uzyskania przychodu 1 000 zł miesięcznie.