Ministerstwo finansów poinformowało, że na Portalu Podatkowym, w zakładce e-Deklaracje / Inne/Pozostałe, został zamieszczony aktualny wzór – Powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów CBC-P(2) za 2020 rok.