System Informacji Prawnej Legalis Księgowość Kadry Biznes w styczniu 2024 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż 1 605 aktów prawnych (w tym: 767 z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) oraz 14 740 orzeczeń (w tym 11 186 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez przedsiębiorców – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 912 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Księgowość Kadry Biznes.

Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla kadrowych, księgowych oraz kadry menadżerskiej) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 –: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
  • Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego. Teoria i praktyka – : Henryka Bednorz-Godyń, prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Polecamy Państwu najnowsze komentarze, m.in.:

  • Umowy o pracę. Nowelizacja Kodeksu pracy. Wzory umów i klauzul – UKSW dr hab. Monika Gładoch
  • Prawo spółdzielcze – dr hab. Dominik Bierecki, dr Piotr Pałka

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz prezentujemy dodane w styczniu treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Księgowość Kadry Biznes – styczeń 2024 >>