System Informacji Prawnej Legalis Księgowość Kadry Biznes w marcu 2024 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż 1 474 aktów prawnych (w tym: 507 z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) oraz 11 392 orzeczeń (w tym 9 330 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez przedsiębiorców – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 1150 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Księgowość Kadry Biznes.

Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla kadrowych, księgowych oraz kadry menadżerskiej) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • Nowe technologie w sektorze bankowym – red.: dr r.pr. Kamil Szpyt
  • Przegląd zmian podatkowych 2024 – Agnieszka Bieńkowska, dor. pod. Joanna Pęczek-Czerwińska, dor. pod. Aleksandra Szczęsny
  • Vademecum specjalisty ds. kadr – : Maciej Nałęcz

Polecamy Państwu najnowsze komentarze, m.in.:

  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wyd. 3; dr Tomasz Filipowicz, sędzia NSA w st. spocz. Alicja Plucińska-Filipowicz, prof. dr hab. Marek Wierzbowski
  • Prawo wodne. Komentarz dla jednostek samorządowych – red.: Paweł Michalski, Mikołaj Soberski

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz prezentujemy dodane w marcu treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Księgowość Kadry Biznes – marzec 2024 >>