Ministerstwo Finansów poinformowało, że zaktualizowało dokumentację techniczną przeznaczoną dla producentów kas wirtualnych. Aktualizacja obejmuje:

  1. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego kasa – Centralne Repozytorium Kas – Specyfikacja komend_v2.0.4
  2. Centralne Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej. Usługi dodatkowe dla środowiska testowego_1.0.4
  3. Centralne Repozytorium Kas – Opis usługi sprawdzającej kod weryfikujący paragonu_v1.0.0

Zaktualizowane dokumenty zawierają informację dotyczące m.in. struktury komend i danych wymienianych pomiędzy urządzeniami fiskalnymi i repozytorium oraz usługi sprawdzenia kodu weryfikującego paragonu wystawionego przez kasę w postaci oprogramowania.

Dokumenty przeznaczone dla producentów kas wirtualnych: opisy techniczne, schemy znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-rejestrujace/dokumentacja-kasy-wirtualne/