Tezę te potwierdza „Data Privacy Feedback Loop 2020”, czyli raport przygotowany przez firmę Transcend. Na podstawie ankiety przeprowadzonej pośród 1000 Amerykanów widać wyraźne nasilenie nacisku na prywatność na przełomie ostatnich 3 lat. Zgodnie z jej wynikami klienci są skłonni do zmiany firmy, jeżeli obecna nie angażuje się w ochronę prywatności.

93% ankietowanych przyznało, że zmieniłoby firmę na taką, która traktuje prywatność jako priorytet, a 91% preferuje firmy, które zawsze gwarantują dostęp do danych.

Jak twierdzi Ben Brook – raport pokazuje, nie tylko jak ważne stały się zagadnienia związane
z prywatnością oraz „głosowanie przy pomocy portfeli”, ale również, że konsumenci są chętni do zmian. Co więcej, aż 38% badanych przyznało, że jeżeli dana firma kładzie silny nacisk na prywatność, to są skłonni do przekazania im większej ilości danych.

Badania wskazują również, że wraz ze wzrostem świadomości podmiotów danych wzrasta poszanowanie ich wartości. Konsumenci decydują się na „rozstanie” ze swoimi danymi jedynie w sytuacji, gdy inwestycja jest wartościowa. W dzisiejszym świecie dane stanowią często walutę, za którą otrzymać można jakiś darmowy produkt.

Raport wykazał również duży problem w kwestii realizacji praw podmiotów danych. Aż 88% konsumentów poinformowało o frustracji związanej z brakiem kontroli nad swoimi danymi oraz wyraziło potrzebę uproszczenia procesu. Ponadto 94% z ankietowanych nie jest zadowolona z doświadczeń związanych z otrzymywaniem swoich danych osobowych od firm. Jak zaznaczył Ben Brook, metody odpowiadania na wnioski osób w większości przypadków nie są przyjazne dla użytkowników.

Czas realizacji praw osób bywa często czasochłonny, co nie wpływa na pozytywne odczucia osób, których dane dotyczą. 56% ankietowanych wykazało chęć, by móc uzyskać natychmiastowy dostęp do swoich danych. Aż 80% wskazało, że czas realizacji prawa dostępu powinien wynosić do 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

Opieszały czas realizacji praw podmiotów wpływa w sposób negatywny na odbiór firm przez konsumentów. 59% ankietowanych postrzega takie organizacje jako niegodne zaufania, 44% określa je jako nieetyczne, a 16% jako źródło problemu wskazuje lenistwo.

Źródło:

https://iapp.org/news/a/study-finds-93-of-americans-would-switch-to-privacy-conscious-organizations/