a Zawiadomienie o przyznaniu odprawy emerytalnej lub rentowej z tytułu niezdolności do pracy (art. 921 KP). Zgodnie z art. 921 KP pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek