Ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 962) narzuciła na agencje pracy tymczasowej wyraźny obowiązek informacyjny. W praktyce w wielu przypadkach informacje te