Taktyka obronna white knight polega na wystosowaniu przez inną spółkę kontroferty publicznego wezwania do sprzedaży akcji, z tą różnią, że organy spółki-celu akceptują to działanie. Publiczne wezwanie do sprzedaży akcji reguluje art. 73 OfertaPublU.