Jak wynika ze wspomnianego podsumowania, GBA w trakcie swojego funkcjonowania odnotował m.in.:

  • 937 zgłoszonych naruszeń danych;
  • 4438 wniosków o udzielenie informacji;
  • 351 skarg. 

Ponadto, jak wynika z raportu, do tej pory zostało zarejestrowanych i pozostaje aktywnych 5416 inspektorów ochrony danych (IOD).

Kontrole

Przygotowane przez GBA podsumowanie zawiera również kierunki dalszych działań urzędu. Jeden z nich stanowi położenie większego nacisku na prowadzenie kontroli w sposób bardziej aktywny/dochodzeniowy. Do tej pory organ przeprowadził ich ok. 100, jednak jak podkreślił Peter Van Den Eynde pełniący funkcję generalnego inspektora GBA, polityka urzędu do tej pory była bardziej reaktywna. Duży problem stanowiło utworzenie Komitetu Wykonawczego w tej kwestii dopiero rok po wejściu w życie RODO. Niemniej jednak, jak zaznaczył inspektor, aktywne inspekcje sektorowe oraz tematyczne będą możliwe przy zwiększeniu budżetu przez Parlament.

Izba Sporów

W maju 2019 r. powołana została do życia De Geschillenkamer (Izba Sporów), która od czasu utworzenia nałożyła 59 sankcji o łącznej wysokości 189.000 euro. Przewodniczący Izby podkreślił jednak, że sankcja nie stanowi celu samego w sobie. Jest ona jedynie narzędziem, które ma za zadanie pomóc w osiągnięciu rzeczywistości, której naturalny element stanowić będzie prywatność.

Balans jest kluczem

Rola organu nadzoru ma polegać nie tylko na byciu „przełożonym”, ale również „przewodnikiem”. Zdanie to podkreślone zostało przez przewodniczącego GBA, który zaznaczył, że kluczem do zapewnienia ochrony danych osobowych jest zachowanie balansu pomiędzy informacją o treści przepisów a ich egzekwowaniem. Urząd przez okres obowiązywania RODO korzystał z wielu rad i nadal pozostaje na nie otwarty.

Źródło:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/nieuws/de-avg-viert-haar-tweede-verjaardag