Został niecały tydzień na opłacenie podatku od nieruchomości za 2021 – to już 15 marca, jeśli została doręczona podatnikowi stosowna decyzja o wysokości należnego podatku od nieruchomości za rok 2021.

W przypadku kiedy gmina nie dostarczyła podatnikowi jeszcze decyzji o wysokości podatków za 2021 r. czas na ich zapłatę ulegnie wydłużeniu, podatnik będzie musiał uregulować daninę w terminie 14 dni od doręczenia pisma.