W ramach Forum powoływane są grupy robocze. Ich prace polegają na opracowywaniu szczegółowych zagadnień dotyczących wybranych aspektów w obszarze cen transferowych. Wypracowane rezultaty spotkań prezentowane i dyskutowane są każdorazowo na kolejnym posiedzeniu Forum.

Forum to nie tylko cokwartalne spotkania. To stałe prace grup roboczych. Ich efektem są rekomendacje, które przekuwane są potem na realne zmiany w prawie. Dotychczasowe spotkania zainspirowały nas do prowadzenia otwartej dyskusji nie tylko wokół cen transferowych, ale także do projektowania tą metodą rozwiązań w innych obszarach

– tłumaczy Jan Sarnowski.

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem, 86% ankietowanych pozytywnie ocenia działalność Forum uznając, że spełnia ono swoją rolę. Ostatnia edycja zgromadziła ponad 200 osób.

Jak wziąć udział w posiedzeniu Forum

Posiedzenia Forum zwołuje Przewodniczący Forum poprzez zamieszczenie ogłoszenia na Ministerstwa Finansów. Ogłoszenia można znaleźć także w zakładce Ogłoszenia i informacje bieżące. Rozpoczęcie rejestracji, ogłoszenie agendy i tematu spotkania zaplanowano na połowę marca.

Spotkania Forum mają charakter otwarty. Może w nich wziąć udział obok zaproszonych ekspertów, każda osoba, która zgłosiła swój udział na podstawie ogłoszenia o posiedzeniu Forum.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów