W zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej podatkiem liniowym