Czy Wnioskodawca musi odliczać 75% paliwa i kosztów eksploatacji, czy też ma prawo do odliczania 100% wskazanych wydatków?